Květen 2010

Zviera naj?

31. května 2010 v 16:54 Ankety


Sims pretty

31. května 2010 v 16:28 Ankety

Sims Cool

31. května 2010 v 16:27 Ankety

Sims girls 3

31. května 2010 v 16:22 Ankety

Sims Gilrs

31. května 2010 v 16:20 Ankety

Girls Sims

31. května 2010 v 16:17 Ankety

Simsovia-SIMS

31. května 2010 v 16:14 Sims


Znamenie-baran

31. května 2010 v 15:49 Znamenia
Živel : oheň.
Dynamika : kardinálna
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Mars
Priaznivé dni : utorok, sobota, nedeľa
Menej priaznivý deň : pondelok
Šťastné čísla : 1, 13, 47
Farby : modrá, červená
Silná stránka : energia
Slabá stránka : prudkosť
Kov : železo, oceľ
Drahokamy : diamant, ametyst, granát, rubín
Povaha : cholerik
Typ : rozhodný, bojovný, typ vodcu, idealista, politik
Chôdza : vojenská, rýchla, náhlivá
Časti tela, ktoré ovláda : hlava, svaly, šľachy, chrupavky, zuby, červené krvinky, vlasy, žlčník
Choroby : zápaly, horúčka, zranenia, čierny kašeľ, bolesti hlavy, očné ochorenia, sklon k mozgovej mŕtvici, nespavosť, poly
Na ľudí narodených v znamení Barana má rozhodujúci vplyv planéta Mars. Poznamenáva osudy ľudí narodených v tomto znamení neustálymi zmenami. Vlastnosti sami o sebe pozitívne a užitočné ako napr. čulosť sa môžu zmeniť na nepokoj a bezhlavosť. Zmysel pre spravodlivosť sa môže zvrhnúť na neústupnosť, činorodosť na slepé presadzovanie sa, na šialenú odvahu, netrpezlivosť, nerozvážnosť, bojovú náladu, podráždenosť, zúrivosť ba i sklon k despotizmu. Preto sa ľahko dostávajú do rozporu so svojim okolím a neraz pôsobia rušivo. Ak podľahnú podráždenosti môže to byť pre nich nebezpečné.
Pri hádkach a konfliktoch by sa mali radšej diplomaticky stiahnuť späť, aj za cenu priznania svojej porážky. Je to vždy lepšie ako jednostaj provokovať osud.
Vládcom týchto ľudí je ohnivý Mars, z vplyvu ktorého sa nemôžu vymaniť, ale môžu ho využiť vo svoj prospech. Táto planéta dáva do vienka podnikavosť, impulzívnosť, odvahu, rozhodnosť, činorodosť, ctižiadostivosť, optimizmus a k tom tiež dávka náruživosti a túžby po uplatnení.
Kráčajú uvážlivo a nekompromisne za svojim cieľom. Sú veľkorysí a nevšímajú si detaily. Vedia zapáliť iných pre svoje ciele. Získavajú si ich poslušnosť a inštinktívne sa naučia umeniu rozkazovať. Majú predpoklady stať sa vodcami a priekopníkmi. Tiež reformátormi alebo podnikateľmi, čo závisí od ich individuálnych vlastností.
Niekedy keď chcú uplatniť svoje názory a sklony zažívajú sklamania. Hrozí nebezpečenstvo, že budú presvedčení o svojej neomylnosti.
Majú veľkú duševnú silu a pevnú vôľu, ktoré potrebujú uplatnenie. Do práce sa púšťajú s vervou a usilovne. Prvoradá je pre nich idea. Keďže sú to ľudia duševne prístupní a schopní zapáliť sa pre vec, ľahko sa dajú strhnúť myšlienkou, ktorá ich zaujme.
Organizátorské nadanie ich predurčuje zastávať vedúcu úlohu. Ak však nenájdu správne pole pôsobnosti, rýchlo sa poobzerajú po inom. Od svojich plánoch sa nedajú odradiť, radšej si popália prsty. Keď neuspejú, neberú si to priveľmi k srdcu a odvážne začnú od začiatku.
Za dobré skutky neraz zožnú nevďak Sú náladoví, nespútaní a ľahko sa dajú vyprovokovať, aj keď tieto nálady veľmi rýchlo pominú.
Majú otvorenú, priamu, priateľskú povahu a záujem o veci verejné, obchod a všetky možné oblasti vedy. Sú energickí, vedomí si svojej sily a priebojnosti, neboja sa prekážok. Majú v sebe silu ohňa, napriek tomu sa často spália.
Radi sa učia a majú radi poriadok, krásu, harmóniu a inšpirujúce prostredie.
V živote si získali dôveru vo svoje schopnosti a zručnosti. Ich túžba po zmene nemá vždy negatívne následky, aj keď sa skôr či neskôr dostanú do nejakého dobrodružstva, vždy sa z neho vyjdú len s niekoľkými modrinami. Mali by sa chrániť pred špekuláciami, pretože by mohli utrpieť veľké straty.
Muži narodení v znamení Barana neznášajú podriadenosť ani monotónnu činnosť. Nemajú zmysel pre detaily a podružné záležitosti. Rozmýšľajú v globálnych dimenziách. Osobná iniciatíva potrebuje priestor na samostatné rozhodovanie.
Najvyhranenejšie sklony sa prejavujú v oblasti techniky. Ako samostatný podnikateľ,, inžinier, samostatný remeselník, podnikajúci na vlastnú päsť a riziko. Jednotlivci narodení v tomto znamení sú tiež výbornými vedcami, fyzikmi, lekármi, riadiacimi pracovníkmi v ekonomickej oblasti a pod..
Z umení ich zaujíma divadlo, tanec, výtvarné umenie, umelecké remeslá. Majú tiež rečnícke nadanie, sú dobrými agitátormi, rečníkmi, advokátmi, pretože majú nadanie pre povolania, pri ktorých sa vyžaduje sila sugescie a pevná vôľa, ako napr. : krotitelia, lovci, politici, dôstojníci, vojaci, artisti. Uprednostňujú zväčša bojové športy : box, zápas, futbal.
Ženy narodené v tomto znamení majú podobné povahové vlastnosti. Vždy si zachovávajú hrdý postoj k životu, sú často emancipované, sebestačné. Vyhľadávajú skôr hrdinov drsných typov alebo sebaistých "kľuďasov". Chcú dobývať, vládnuť a to nielen v povolaní, ale aj v láske a manželstve. Ich správanie kolíše medzi drsným odmietaním a nesmiernym zápalom. Chcú dominovať, byť vždy prvé. Trpia chorobnou obavou pred zlyhaním, v povolaní i v manželstve. V manželstve hrajú vždy hlavnú úlohu.
Pre mužov narodených v tomto znamení je láska zväčša iba otázkou vášne a sexu. Pritom ich pramálo zaujíma láska alebo odpor partnerky.
Ženy i muži narodení v znamení Barana zväčša ignorujú individualitu svojich partnerov.
Nestrácajú čas zbytočnými úvahami, a kým ostatní ešte váhajú a rozmýšľajú, oni už dávno konajú. Baran vie, kedy má ako prvý priložiť ruku k dielu. No okamžite sa podriadi, keď niekto príde a niečo mu prikáže. Je to ten najlepší kamarát a kolega.
Baranovi podliehajú : hlava, svaly, šľachy, chrupavky, zuby, červené krvinky, oči, veľký mozog a všetky nervy v hlave.
Ľudia narodení v

Znamenie-vodnár

31. května 2010 v 15:35 Znamenia
Živel : vzduch
Dynamika : fixná
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Urán
Priaznivé dni : sobota, utorok
Menej priaznivý deň : piatok
Šťastné čísla : 2, 4, 10, 39, 49
Farby : modrá, ľadovo-modrá, fialová, kovové farby
Silná stránka : nekonvenčnosť, vynaliezavosť
Slabá stránka : tvrdohlavosť
Kov : urán, hliník, zinok
Drahokamy : opál, ametyst, jantár, diamant, tyrkys
Povaha : sangvinická
Typ : uznanlivý, príťažlivý, s vesmírom spätý človek, priateľský typ, reformátor, človek budúcnosti, fanatik
Časti tela, ktoré ovláda : centrálny nervový systém, predkolenie, nohy, kĺby, členky, lýtka, krvný obeh /dolný tlak/, miecha
Choroby : srdečná slabosť, nervové choroby, kŕče, choroby miechy, zlomeniny, úrazy, koliky.
Znamenie Vodnára podlieha vplyvu planéty Urán. Je Vám dané, aby ste sa stali človekom neobyčajne citlivým a vedychtivým. Po celý život sa budete snažiť pomocou vám vlastnej logiky a kombinačných schopností odhaľovať tajomstvá bytia.
Zistíte, ako sa pri vašom sklone k fantazírovaniu a vašej silnej a živej povahe, dokážete povzniesť nad všednosť života, pričom niekedy inklinujete k samotárstvu bez toho, aby ste sa stali utiahnutý, alebo dokonca čudácky človek. Ste náladový, nestály a niekedy aj nerozhodný. Pritom ľahko podľahnete cudziemu vplyvu. Osud vám však v každej situácii poskytne priateľov ochotných pomôcť. Človeka-Vodnára možno vo všeobecnosti označiť ako čestného, ideálneho človeka šľachetného srdca.
Ste milý a spoločenský, prakticky založený a veci posudzujete z hľadiska ich užitočnosti. Ste šikovný organizátor. K sporným záležitostiam by ste mali pristupovať zdržanlivo, diplomaticky a múdro.
Typickou črtou Vašej povahy je obhajovanie ľudskosti, pričom sa zaujímate o veľké problémy ľudstva s ohľadom na budúcnosť.
Neobyčajný záujem prejavuje o prírodné vedy, techniku, medicínu a hraničné disciplíny. Máte aj pedagogické nadanie a vlohy potrebné pre riadiaceho pracovníka. Aby bol váš obraz úplný, treba spomenúť aj váš cit pre okultizmus a s tým súvisiacu zvedavosť. Ste rodený osvietenec a mysliteľ so schopnosťou logicky myslieť a usmerňovať.
Vaše názory sú uvážlivé, intuitívne. Nedajú sa, alebo len celkom nepatrne ovplyvniť zmyslovými podnetmi.
Dokážete sa v živote vždy rýchlo rozhodnúť. Bez ilúzií a sentimentality viete hovoriť o háklivých a pálčivých témach. Ak prestanete súhlasiť so základnou myšlienkou dajakej veci alebo idey, okamžite zmeníte svoje zameranie a ciele. Môže sa stať, že v dôsledku určitej jednostrannosti myslenia prestanete vidieť skutočnosť.
Povaha Vodnárov je poznačená hlbokým pocitom nezávislosti. Všetko, čo ich obmedzuje a ohraničuje, odmietajú. Niet pre nich nič nemožné. Na život kladú požiadavky, ktoré sú často nesplniteľné. Preto sa často dočkajú sklamania.
V zamestnaní odmietajú Vodnári všetky dovtedajšie spôsoby práce a ohurujú neobyčajnými metódami. Hľadajú stále nové cesty, chcú vytvoriť niečo nové, jedinečné.
Vyhovujú im tieto záujmové oblasti : stavba lietadiel a letectvo, železničné a poštové spoje, rádiotechnika, zahraničný obchod, cestovné kancelárie. Dobré orientačné a dispozičné schopnosti podmieňujú záujem o prácu vo vydavateľstvách, v tlači a knižnom obchode. Vodnárov nachádzame aj v úradoch a diplomatických službách. Vo vede najmä v medicíne, v psychiatrii môžu realizovať novátorské metódy. Takisto ich zaujíma oblasť techniky, elektrotechniky, televíznej, radarovej a výpočtovej techniky. Treba spomenúť ešte televíziu, tanec, balet, šport.
Všade sa však snažia uplatniť svoj pocit nezávislosti.
Zo zdravotného hľadiska sú ľudia narodení tomto znamení náchylní na nízky krvný tlak, poškodenie srdcového svalu, ohrozené sú predkolenia, lýtka, holenné kosti a členky. Tiež je ohrozená nervová sústava. Často sa vyskytujú kŕče v lýtkach a kŕčové žily, ako aj bolesti hlavy.
V láske je muž-Vodnár trochu komplikovaný. Jeho túžba po nezávislosti sa bráni akémukoľvek pevnému zväzku a zvedavosť ho robí prístupným každému dobrodružstvu. Rýchlo vzbĺkne a rovnako rýchlo sa nadchne pre ďalší objekt. Jeho ľúbostný vzťah k ženám je však postavený skôr na záujme a obdive ako na vášni.
Je veľmi milý, ale svoje najtajnejšie pocity a myšlienky si necháva pre seba. Láka ho nové nepoznané, potrebuje slobodu. V každom prípade je to vynikajúci spoločník, sprievodca a utešiteľ.
V zamestnaní ho považujú za moderného, pokrokového a dobre informovaného muža. Najdôležitejšie psychologické danosti sú : iracionálnosť, nestálosť, nevypočítateľnosť, originalita, nezávislosť, tendencia k aktívnej revolučnosti.
Typické je pre nich odmietanie akejkoľvek centrálnej moci /štátu, cirkvi/. Pritom sú veľmi vtipní, duchaplní a pohotoví, sršia nečakanými nápadmi, originálnym zobrazovaním a opisovaním vecí, aforistickým štýlom. Radi ohurujú a blafujú.
Žena narodená v znamení Vodnára je prístupná nekonvenčnému vzťahu, často je náladová a očarúva originalitou svojej osobnosti. Duševne je chladná, sex pre ňu veľa neznamená. U partnera hľadá skôr duševnú krásu. Keď ju chcú k niečomu donútiť vzoprie sa. Nie je pohodlnou, ale maximálne podnetnou a zaujímavou partnerkou. Ženy narodené v tomto znamení hľadia ďaleko dopredu. Plánujú a zaujímajú sa o pokrok v najrôznejších oblastiach. Hľadajú nové metódy, smery a objavy. Vždy sa spoliehajú na vlastné sily. Nezávislosť je v ich živote veľmi dôležitá. Veria sebe a svojim schopnostiam, no sú aj veľmi nezištné, priateľské a pokrokové. V práci sú neúnavné, keď pracujú, nehľadia na čas.
Jedného dňa však stratia záujem o svojho partnera, aj o prácu. Jednoducho ich bez slova začnú zanedbávať, bez toho, aby samy vedeli prečo. Je už ich osudom, že z ničoho nič ukončia jednu fázu života a začnú druhú. Pretože trpia zábudlivosťou, upadnú minulé vzťahy a práca rýchlo do zabudnutia, len čo si nájdu nové pracovné pôsobenie a nových priateľov.
Žena narodená v tomto znamení vie byť verná, keď miluje. Len čo však stratí záujem o partnera, stane sa ľahostajnou a bezcitnou. Ide za svojimi záujmami a potrebuje slobodu a nezávislosť. Slovo láska patrí pre ňu do duchovnej oblasti. Sex hrá nepodstatnú úlohu.
Môže byť aktívna v politike, vede alebo v oblasti vzdelávania.
Vzťah k okolitému svetu postráda city. Dokáže šokovať svojim oblečením. Rada sa prikláňa k najnovšej móde a zároveň k štýlu starých materí.
Nemožno ju označiť za rodenú matku. Materstvo je zväčša vyvedie z miery.
Túžba po priateľských vzťahoch a humanistický postoj k životu sú základnými črtami jej povahy. Spoločenský život je nutným predpokladom jej rozvoja

Znamenie-strelec

31. května 2010 v 15:32 Znamenia
Strelec je skôr globálne orientovaný, pričom svet okolo seba rád posudzuje z tej pozitívnejšej stránky. Maličkosti a detaily prenecháva radšej druhým, on sa uspokojí s celostným pohľadom na vec, aby nestrácal všeobecný prehľad, ktorý má obvykle vo viacerých oblastiach. Rád nad niečím hĺba, či filozofuje a tiež rád vyjadruje svoj názor na rôzne životné témy. Strelec je v podstate idealistický, úprimný, nadšený, veľkomyselný, optimistický, so zmyslom pre humor a vtip, na druhej strane môže byť vystatovačný, povýšenecký, radorečný, preháňajúci, impulzívny, neopatrný, arogantný, s nedostatkom taktu a diplomacie. Jeho pompézne vystupovanie mu nedovolí nijako sa obmedzovať, preto v jeho životnom štýle často chýba dostatok miernosti a sebazaprenia. Po všetkých stránkach je ochotný chrliť množstvá a rozpínať sa do obrovských dimenzií. Rola blahosklonného mecenáša je mu šitá rovno na telo, preto sú jeho veľkorysé a ušľachtilé gestá v okolí povestné. Strelec patrí medzi dobrodruhov a hľadačov pravdy. Jeho túžba po slobode nemôže pripustiť, aby mu realita vnucovala nejaké medze, alebo hranice. Žije v stave permanentnej revolty voči zvykom. Jeho prudká veľkodušnosť a nepretržité vzplanutia ho vedú k rozsiahlym a odvážnym akciám. Vo svojom vnútri je strelec hlboko nábožensky založený človek, ktorý vie, že vo všetkom, čo bolo stvorené sa skrýva vyšší zmysel. Jeho poslaním je nájsť ho a šíriť ďalej. Niektoré typy ľudí sa ako intelektuáli vydávajú na filozofické a náboženské putovanie, iných to láka do ďalekých krajín, pričom túžia po poznaní a rozvoji osobnosti. Vždy ich to láka k neznámym obzorom a neohraničeným priestorom. K tomu majú veľkú radosť z výkonu a pohybu, spojenú s darom ľahko sa inšpirovať a motivovať. Byť na ceste je pre nich dôležitejšie ako prísť niekam. Ľudia narodení v znamení strelca svet vnímajú iba tým, že ho presahujú. Keďže majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, sú schopní kvôli jej nastoleniu obetovať množstvo svojej energie. Niekedy si nevedia stanoviť medze, skromnosť a pokora je im cudzia. Nevyzreté typy týchto ľudí majú sklon k predsudkom a moralizovaniu.

Znamenie-rak

31. května 2010 v 15:29 Znamenia
Živel : voda
Dynamika : kardinálna
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Mesiac /Luna/
Priaznivé dni : pondelok, piatok
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 2, 5, 9,12, 48
Farby : biela, strieborná, svetlosivá, modrozelená, bledé farby
Silná stránka : intuícia , vnímavosť
Slabá stránka : pesimizmus
Kov : striebro, ortuť
Drahokamy : krištáľ, opál, kremeň, topas, smaragd, perly, kamenná soľ
Povaha : flegmatická
Typ : dobrácky, rojko a romantik, milovník prírody, sentimentálny človek,
Časti tela, ktoré ovláda : žalúdok a zažívací trakt, pobrušnica, hrudník, prsia, pečeň, slezina, pažerák, lymfatické uzliny
Choroby : poruchy zažívacieho traktu, opuchy, zápaly slizníc, hystéria, chudokrvnosť
Rak podlieha mimoriadnemu vplyvu Luny. Ľudia narodení v tomto znamení sú citliví, často menia svoje názory. Pretože sú dosť nesamostatní, pociťujú potrebu oprieť sa o niekoho v dobrom i zlom.
Sú tvrdohlaví a neradi sa podriaďujú. Neradi pracujú pod dohľadom. Ich túžba po poznatkoch je zacielená skôr do minulosti, na druhej strane však majú sklon predvídať veci a udalosti, čo vyplýva z ich senzitívnych a mediálnych schopností. Nemožno sa čudovať, že ide o jemnocitných ľudí, ani tomu, že podnety na ich správanie vychádzajú z tajuplných pochodov v ich podvedomí. Časté zmeny nálady, umocňované neustále sa meniacimi životnými podmienkami, ich unášajú v plynutí času ako trstinu vo vetre. Radi sa vracajú v duchu do minulosti, aby z nej načerpali impulzy pre život v súčasnosti. Majú radi luxus a prepych a aj ľudí vo svojom okolí posudzujú predovšetkým podľa zovňajšku. Vďaka dostatku fantázie a predstavivosti vedia sa tešiť z ozajstného dobrodružstva.
Podliehajú svojim nestálym náladám, a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili správny úsudok. Oni sa však vedia prispôsobiť a pochopiť myšlienky iných ľudí.
Sú ochotní podľahnúť zvodom každého druhu, od najnižších až po tie najvyššie. Nestálosť im komplikuje život, pretože musia ustavične rátať so vzostupmi a pádmi, so zmenami zamestnania. Vytrvalí vedia byť vlastne iba tam, kde to zodpovedá ich ideálom, vtedy si to čo dosiahli, vedia udržať.
Z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom zasa bezstarostne veselí. Veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť, ale rýchle zasa opadne. Sú zmierliví, pritom však diplomatickí a prefíkaní. Niekedy si utvoria názor prenáhlene, bez dostatočnej úvahy a overenia. Na jednej strane inklinujú k zmene zamestnania a k potulnému spôsobu života, na druhej strane lipnú na svojom domove a rodine. Potrebujú domov a pociťujú potrebu starať sa o niekoho, pomáhať mu.
To svedčí o mäkkej povahe. Sú tolerantní a dobrosrdeční. Vyznačujú sa mnohostranným nadaním a schopnosťami, rýchlo chápu, sú filozoficky založení, citliví na rozličné osobné dojmy a vyslovene spoločenskí.

Znamenie-váhy

31. května 2010 v 15:27 Znamenia

Znamenie-ryby

31. května 2010 v 15:20 Znamenia
Zo všetkých znamení zverokruhu je najťažšie popisovať práve Ryby. Toto dvanáste vodné znamenie znázorňuje dve ryby plávajúce oproti sebe. Týmto spôsobom je charakterizovaná ich citová rozporuplnosť a duševná dvojakosť. Ryby sú posledným znamením zverokruhu, samy sa tiež často stavajú na posledné miesto a dalo by sa povedať, že majú v sebe kúsok z každého znamenia zverokruhu. Ryba je tvor žijúci pod vodou, a tiež ľudia tohto znamenia žijú podobne. Svojimi myšlienkami sa pohybujú v hĺbkach, kde pre nich neexistujú žiadne hranice. Ich úlohou je plávať proti prúdu. Keď sa ním nechajú unášať, väčšinou zle skončia. Ich vládcom je nevypočitateľný, mystický a vždy vzdialený Neptún, Boh morí a podzemných vôd. Neptún im dáva silné vnútorné vnímanie, citlivosť a inšpiráciu. Sú obdarení akýmsi šiestym zmyslom, i keď si to sami často vôbec neuvedomujú. Ich predstavivosť a empatia im umožňuje precítenie každého okamihu. Ryby obvykle dokážu pochopiť ľudí okolo, no samy seba nie. Celý život môžu hľadať svoje vlastné ja. Veľmi ťažko nachádzajú zlatú strednú cestu, a rovnako aj rovnováhu medzi svojimi snami, vnútornými túžbami a nutnou dávkou sily a času k ich uskutočneniu. Pre Ryby akoby nikdy nebolo nič príliš dôležité a títo ľudia spravidla načúvajú viac, než hovoria. Ľudia narodení v tomto znamení sú prispôsobiví, premenliví a môže sa stať že mnoho vecí budú robiť len preto, aby sa zapáčili svojmu okoliu. Z toho dôvodu sa často sebaobetujú. Mávajú skromnú a nesebeckú povahu, často zvyknú pochybovať o svojich schopnostiach. V dôsledku toho patria Ryby k najopatrnejším znameniam. S tým kontrastuje ich dôverčivosť k ostatným ľuďom. To má za následok, že sa stávajú často obeťami rôznych podvodov a intríg. Prehry, neúspechy a nepriazeň osudu prijímajú Ryby s odovzdanosťou, mohlo by sa zdať, ako by všetko vopred očakávali. Ryba, ktorá sa dostane do úzkych, nie je schopná rýchlo sa rozhodnúť a jednať. Nemá dostatok energie na zdolávanie prekážok, a preto sa problémom vyhýba a uteká pred nimi. Mnoho Rýb nachádza úľavu od problémov a zložitých situácií v alkohole. Je to najviac ovplyvniteľné znamenie zverokruhu a Ryby sú z veľkej časti závislé na okolitom prostredí a ľuďoch, ktorí ich obklopujú. Často žijú vo svojom vysnenom svete, do ktorého je iným ťažké preniknúť. Mávajú bujnú fantáziu, chýba im však spojenie s realitou a po sklamaniach sa uzavierajú do seba a ľahko podliehajú pesimizmu. Nevyhnutne potrebujú dôveru a vernosť druhého človeka, aby si začali viac veriť a vyrovnali tak svoje poklesnuté sebavedomie. Ak je vašim priateľom Ryba, vážte si ju, lebo ak budete potrebovať pomoc, pôžičku či povzbudenie, nikdy vás neodmietne. Prekypuje pochopením, porozumením a ochotou pomôcť každému, kto sa na ňu obráti. Zrejme práve z tohoto dôvodu mnohí ľudia narodení v tomto znamení obliekajú kňazské rúcha a trávia svoj život v modlitbách a meditáciách. Záverom charakteristiky tohoto znamenia môžeme konštatovať, že žena Ryba sa má lepšie ako muž-Ryba, pretože citlivá a nerozhodná žena je považovaná za okúzľujúcu a príťažlivú. Naopak. muž s týmito vlastnosťami sa javí ako neschopný, nesamostatný a príliš zženštilý

Znamenie-lev

31. května 2010 v 15:18 Znamenia
Živel : oheň
Dynamika : fixná
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Slnko
Priaznivé dni : nedeľa, utorok
Menej priaznivý deň : piatok
Šťastné čísla : 1, 3, 9, 93
Farby : zlatá, hnedá, béžová, oranžová, biela
Silná stránka : hrdosť, vznešenosť, čestnosť, veľkorysosť
Slabá stránka : precitlivenosť, panovačnosť, hnevlivosť, povýšenectvo
Kov : zlato
Drahokamy : diamant, jantár, topás, rubín, jaspis
Povaha : cholerická
Typ : autoritatívny, energický človek, optimista, človek Slnka, bezstarostný pôžitkár, chvastúň
Časti tela, ktoré ovláda : srdce, krvný obeh, miecha, chrbtica, medzistavcové platničky, hrudný kôš, solár plexus, svalstvo chrbta
Choroby : vysoký alebo nízky tlak, infarkt, poruchy krvného obehu, choroby chrbtice a miechy, rozšírenie srdca, horúčky, mdloby, rozšírenie aorty.
Človek narodený v znamení Leva stojí pod dominantným vplyvom Slnka, ktoré poznačuje jeho povahu. Vyžaruje z neho silné sebavedomie a energia. Ukazuje svoju silu, je sebaistý a málokedy sa mýli. Vie si získať vážnosť a dôveru, vo svojom okolí zastáva vedúcu pozíciu, za čo vďačí svojej neúnavnosti. Pretože mu nechýba odvaha a sila, dosiahne vysoké životné ciele ľahšie ako iní. Jeho túžba po prepychu a honosnosti, sklon vystavovať na obdiv svoje Ja a vôľa premieňať svet na svoj obraz a podobu, nesie so sebou nebezpečenstvo, že precení svoje sily a spadne z dosiahnutej výšky.
Je praktický človek a ako taký si vytyčuje veľkorysé plány. Je tiež dobrosrdečný. Aj keď je niekedy vnútorne veľmi rozčúlený, snaží sa to nedávať najavo najmä v styku s ľuďmi, snaží sa ovládať a správať sa prirodzene napriek pýche, ktorá by ho mohla robiť prísnym a nepríjemným. Nie je závistlivý, oveľa častejšie iní závidia jemu., voči svojim nepriateľom je veľkorysý a zhovievavý; bolestných skúseností ich však neušetrí.
Vplyv Leva ho predurčuje vládnuť. Vďaka vnútornej rozhodnosti a neomylnosti i nezávislosti má pevnú pôdu pod nohami. Jedine silou vlastnej osobnosti pôsobí sugestívne na masy, ktoré sa mu dobrovoľne podriaďujú, pretože podvedome pociťujú potrebu, aby ich niekto viedol.
Od svojich spolublížnych vyžaduje úctu a vážnosť. Ak sa chce pomstiť, urobí to noblesne. Pri posudzovaní ľudí sa riadi srdcom, takisto vo svojom konaní sa dá viesť skôr citmi ako jasným úsudkom. Vďaka ohnivému temperamentu je sexuálne veľmi aktívny a vnímavý a ženy, s ktorými sa stýka, ho veľmi rýchlo vzrušia.
Nedostatky a nebezpečenstvá, ktorými je vystavená jeho povaha, spočívajú v tom, že by sa dobré vlastnosti mohli groteskne znetvoriť. Je vytrvalý vo svojich záujmoch, nie však v činoch. Každý Lev sa chce podieľať na úspechu, túži po kariére a uznaní. Niekedy úsilie dostať sa na čelo súvisí aj s takými vlastnosťami, ako je vystatovačnosť, namyslenosť a arogantnosť. Potom sa vážnosť stáva iba pózou, odvážnosť namyslenosťou, sebavedomie sebapreceňovaním, silné vodcovské schopnosti hochštaplerstvom a velikášstvom a aristokratické správanie povýšenectvom. Rád odhaľuje chyby svojich spolublížnych bez toho, aby to mysleli v zlom. Vedie ho k tomu snaha viacej vedieť a lepšie konať.
Nejeden muž-Lev dosiahol slávu a pocty, ale šťastie ho rýchlo opustilo. Mal by sa vyhýbať hazardným hrám a ľahkomyseľnému rozhadzovaniu peňazí, ktoré najviac ohrozujú jeho majetok. Nemal by sa bezhlavo púšťať do pochybných cieľov a za každú cenu ich chcieť dosiahnúť, aj keď má k tomu sklon - vystavuje sa tým nebezpečenstvu.
Ľudia narodení v znamení Leva majú spravidla príjemné vystupovanie; správajú sa dôstojne, sebaisto a autoritatívne. Ešte aj ich pohyby a slová sú uvážlivé, presvedčivé a vzbudzujú obdiv. Sú si vedomí svojho vplyvu na iných ľudí, ale sú aj zraniteľní. Cítia sa dotknutí, keď náležite neuznáte ich vedomosti, múdrosť a veľkorysosť. Ale keď im polichotíte, veľmi rýchlo sa zasa udobria.
V profesionálnom živote muža-Leva vystupuje do popredia jeho túžba po úspechu, uznaní, poctách a oceneniach. Stavia si a usiluje sa dosiahnuť vysoké ciele. Jeho osobnosť si vyžaduje moc a dôstojný rámec. Skôr inklinuje k vedúcemu postaveniu ako k práci podriadeného alebo úradníka.
Rád rozhoduje podľa vlastného uváženia, nerád sa drží pevne stanovených predpisov. Ľudí narodených v tomto znamení nachádzame často v obchodných kruhoch, na úradoch, v štátnych službách, v trhovom hospodárstve ako samostatných podnikateľov alebo vedúcich podnikov, i vo verejných službách. Vhodní sú na prácu v požiarnej ochrane, na polícii a v záchrannej službe. Niektorí majú záujem o spracovanie kovov, stavbu strojov, motorov, zariaďovanie nových prevádzok, zabehávanie vozidiel, automobilové preteky; v menšej miere sa vyskytuje vzťah k zbraniam.
V oblasti medicíny dávajú prednosť chirurgii, gynekológii, psychiatrii. Majú nadanie na učiteľské povolanie, chov zvierat, krotenie zveri. Tiež sú medzi nimi ľudia s umeleckým nadaním a sklonmi, najmä na herectvo, réžiu, scénografiu, kabaret a revue, ale aj na maliarstvo, fotografovanie, módnu tvorbu, textilnú tvorbu, hodinársky priemysel a výrobu šperkov.
Ženy inklinujú k obchodníckym povolaniam, vedia riadiť kolektív. Veľký počet žien pracuje v módnej oblasti, pri výrobe luxusného tovaru, zlatníckych výrobkov, dekorácií, v bytovej architektúre, nábytkárskom priemysle a pri výrobe voňaviek. Tiež v kaderníckych a kozmetických salónoch, vo filme, divadle, hudbe. Nie je im cudzia ani chémia, zubné a detské lekárstvo, tanečné školy, módne butiky.
Ženy trpia na ochorenia srdce, krvného obehu, chrbtice, miechy a kŕčových žíl. Mali by sa vyhýbať prejedaniu a hýrivému spôsobu života, dožičiť si dostatok pohybu. No najlepším liekom pre ne je láska.
Muž-Lev je úprimný a otvorený. Rozhodne sa nesnaží nič utajovať. Je poriadkumilovný, činorodý, šíri okolo seba pokoj a poväčšine je stredobodom pozornosti druhých. Láska a vášeň sú jeho slabou stránkou. Nikdy nie je ochotný deliť sa o svoju partnerku, musí patriť iba jemu. Samozrejme, že vie byť aj dvorný, dobrotivý a ochotný pomôcť. Miluje prírodu a rád tancuje. Má rád slobodu a nezávislosť a je ctižiadostivý. Ovláda ho silná túžba žiť podľa svojich predstáv a verí vo svoje vlastné sily a schopnosti.
Je zaujímavé, že popri tom všetkom nemá veľký zmysel pre rodinný život. V každom prípade však chce, aby ho jeho blízky chválili a obdivovali.
Ako manžel je veľkodušný, optimistický, energický a priateľský, no rodina sa mu musí prispôsobovať. Na peniazoch pre domácnosť nešetrí, nie je trochársky.
Niekedy má rád rušný spoločenský život, spoločnosť, v ktorej sa môže popýšiť svojou partnerkou. Keď ho nerešpektujú, ľahko sa urazí. Potrebuje pochlebovanie. Samoľúbosť je slabou stránkou jeho povahy. Energiu vynakladá len tam, kde sa mu to oplatí. Je dobrý organizátor, vie veľmi dobre rozdeľovať prácu. Pre city druhých nemá veľké pochopenie, zameriava sa viac sám na seba.
U mužov badať výraznú túžbu po moci, ktorá môže pri určitej konštelácii hviezd viesť k prekročeniu určitej hranice mocenských nárokov. V podstate jeho osobnosti dominuje vytrvalosť, nekompromisnosť, zmysel pre zodpovednosť, istota a veľkorysé plány, ale aj zaťatosť, ctibažnosť, túžba po moci, nezodpovednosť, sklon ku kompromisom vedúcim k neistote a prehnanej špekulatívnej veľkorysosti.
Silný vplyv Slnka sa prejavuje v sebapreceňovaní a sebavedomí. Pri priaznivej konštelácii podnecuje sebaistota sklon protežovať druhých, pri nepriaznivej vyplýva z vlastnej vnútornej neistoty sklon zabrániť iným, aby sa mohli uplatniť, tendencia zhadzovať ich osobnosti a zásluhy a brzdiť ich postup, aby ho neprevýšili. Drobné práce rád prenecháva druhým.
Muži sa radi obklopujú peknými ženami, vydržiavajú si priateľky, aj keď sú už ženatí.
Ženy sa takisto ako muži narodení v tomto znamení, rady obklopujú prepychom a honosnou nádherou. Aj ony majú rady život, túžia po uznaní a obdive. Ich vystupovanie je sebavedomé, hrdé, extravagantné, ľahko sa rozčúlia a niekedy sú lenivé. Keď všetko beží podľa ich predstáv, sú milé a optimistické. Keď sa im však nedarí, stávajú sa nespravodlivé, tyranské a zveličujú. Majú rady pekné autá, najkrajšie šaty, najdrahšie kožuchy. V spoločnosti rady udávajú tón. Vedia byť pokojné, povznesené a chladné, no môže to byť iba pretvárka. Stačí najmenší neúspech a zmenia sa na vášnivú, zúrivú a panovačnú levicu.
Manželské povinnosti nemôžu obmedziť ich vlastný život. Sú však prístupné lichôtkam a pochlebovaniu.
Manžel ženy-Leva by sa nikdy nemal pokúšať odkázať ju len na domácnosť; potrebuje nejaké hobby alebo zamestnanie.
Napriek tomu je výbornou hostiteľkou, má neomylný vkus, ktorý je však väčšinou finančne veľmi náročný. Chce všetko alebo nič. Nerada hrá druhé husle. Obdivuhodná je jej láska k deťom a zvieratám.
V láske je vášnivá, temperamentná, cieľavedomá. Priťahujú ju mladí muži, väčšinou si vyberie najsilnejšieho a najpríťažlivejšieho. Považujú ju za ženu bez srdca, pretože len čo sa objaví nový zaujímavý uchádzač, bez všetkého opustí svojho dovtedajšieho priateľa.
Často trvá dlhšie, kým si žena-Lev nájde správneho muža.

Znamenie-kozorožec

31. května 2010 v 15:16 Znamenia
Živel : zem
Dynamika : kardinálna
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Saturn
Priaznivé dni : sobota, piatok
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 2, 8, 28, 47 / 3, 9, 15, 35 /
Farby : čierna, všetky tmavé, špinavé farby, tmavomodrá,
tmavohnedá, zeleno-čierna
Silná stránka : trpezlivosť, opatrnosť
Slabá stránka : uzavretosť
Kov : olovo
Drahokamy : granát, jantár, ónyx, rubín, čierny diamant, čierne perly.
Povaha : melancholická
Typ : zodpovedný človek, tvorivý typ, konzervatívny
Časti tela, ktoré ovláda : kosti, kostra, kĺby, vlasy, zuby, šľachy, koža, slezina
Choroby : tvorba kameňov, skleróza, kožné choroby, vredy, chronické nemoci, zažívacie ústrojenstvo, kĺbový reumatizmus.
Znamenie Kozorožca je pod dominujúcim vplyvom planéty Saturn. Kozorožec predstavuje šikovného horolezca a naznačuje, ako tento typ podľa všetkých predpokladov obstojí v živote. Nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnuť vrcholy úcty, moci a vplyvu dokazuje, ako veľmi je pod vplyvom Saturna. Je isté, že sa nezastaví pred nijakými ťažkosťami, pred žiadnou prekážkou. Vždy si musí uvedomovať, že cesta hore je plná nebezpečenstiev. Až v druhej polovici sa u Kozorožca život stáva stabilnejší a úspešnejší.
Všetky vlastnosti Kozorožca jednoznačne predurčujú na veľké činy.
Je nepokojný, vytrvalý človek, vedomý si svojich povinností. Ľahko sa učí a chápe, keď je to potrebné, vie byť výrečný, inak je mlčanlivý, uzavretý a nedôverčivý. Keď si vytýči nejaký cieľ, je schopný veľkého odriekania a sebazaprenia. Vie byť obdivuhodne húževnatý, ba až tvrdohlavý. Preto ťažšie nachádza a udrží si priateľov.
Je mu vlastný vážny postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohľad na veci. Víťazstvá v životných situáciách nedosahuje ľahko, je v nich odkázaný výlučne na vlastné sily, nemôže rátať s pomocou alebo podporou druhých. Pritom jeho finančné pomery nie sú zlé. Za svoje materiálne úspechy však vďačí iba sebe a svojej práci. Povolanie mu prináša mnoho bojov, najmä v mladosti. Okolo tridsiatky-štyridsiatky bude jeho cesta úspešnejšia. Celkovo v zrelom veku sú väčšie šance na úspech. Dá sa povedať, že osudom určená cesta je priamočiara a po prekonaní mnohých prekážok v povolaní vedie bezpečne k vytýčenému cieľu, takže v starobe sa dočká splnenia mnohých prianí a nádejí.
Na príkoria a urážky ťažko zabúda, ale netúži sa pomstiť. Nenávisť a priateľstvo sú nekompromisné a trvalé.
V srdcových záležitostiach sa vyznačuje sebaovládaním a vernosťou. V mladosti sa ho často zmocňuje melanchólia. Miluje hlboko a z celého srdca, nevie to však prejaviť, čiastočne pre svoju v podstate utiahnutú a trochu drsnú povahu, typickú pre každého Kozorožca

Znamenie-býk

31. května 2010 v 15:13 Znamenia
Živel : zem
Dynamika : fixná
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Venuša
Priaznivé dni : piatok, štvrtok, nedeľa
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 4, 6, 7, 8, 22, 49
Farby : zelená, svetlomodrá, ružová
Silná stránka : vytrvalosť, trpezlivosť
Kov : meď
Drahokamy : smaragd, achát, jaspis, ónyx
Povaha : melancholicko-flegmatická
Typ : prirodzený, spätý s prírodou, inštinktívny, materialisticky založený, trpiteľ, tvrdohlavec.
Časti tela, ktoré ovláda : krk, hrdlo, hrtan, zátylok, mandle, hlasivky, hltan, štítna žľaza
Choroby : choroby krku, angína, poruchy trávenia a rozmnožovacích funkcií, choroby mandlí, sklon k mŕtvici, choroby hlasu, chrapot.
Na ľudí narodených v znamení Býka má dominujúci vplyv Venuša. Je to čas, keď jar zvíťazila na celej čiare, čo je okolnosť, ktorá sa odráža aj na charaktere človeka. Badáme to na pokojnej, prevažne vyrovnanej nálade, ale aj na veľkej náruživosti. Silná túžba po láske spolu s troškou žiarlivosti sú charakteristickými znakmi jeho povahy. Ako svojvoľná, tvrdohlavá osoba ľahko urazíte a len ťažko sa zmierujete. Ste aj troška hašterivý a rád kritizujete.
Nie ste prístupný radám iných. Neznášate, keď vám niekto protirečí, ľahko vybuchnete. Pritom je veľmi ťažké presvedčiť vás o niečom, ste schopný nad všetko sa povzniesť. Tieto vlastnosti vyplývajú z nedôvery, hlboko zakorenenej vo vašej duši., a z opatrnosti voči iným ľuďom. Nie ste bezohľadný, ale vytrvalo a dôsledne kráčate za svojim cieľom. Vec, do ktorej sa pustíte, dovediete pokojne, rozvážne a neústupne do konca. Vaša cieľavedomosť je natoľko vyhranená, že nemôže vyústiť do nepokoja a nervozity. Určitú zápornú stránku však nachádzame vo vašom prehnanom sklone k pedantnosti, dogmatizmu a čudáctvu.
Máte skvelé kombinačné schopnosti a ostrú logiku. S týmito vlastnosťami by ste sa dostali oveľa ďalej, nebyť toho, že si ťažko dáte poradiť; musíte sa poučiť z vlastnej skúsenosti. Pretože je vaše úsilie vo veľkej miere zamerané na pozemské veci a vaše záujmy sú prevažne materiálnej povahy, považujete za nevyhnutný predpoklad rodinného šťastia dostatok pozemských statkov. V ekonomických záležitostiach sa vyznáte veľmi dobre, pričom vám dobre pomáha váš organizačný talent, takže dosiahnete určitý stupeň blahobytu, ba možno sa vám podarí získať aj bohatstvo a vážnosť. Pritom vás nemožno označiť za egoistu, pretože vaša šetrnosť má
racionálny základ. Ste vážny a uzavretý; máte rád pohodlie a komfort

Znamenie-panna

31. května 2010 v 15:08 Znamenia
Živel : zem
Dynamika : premenlivá
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Merkúr
Priaznivé dni : streda, pondelok
Menej priaznivý deň : piatok
Šťastné čísla : 3, 4, 8, 10, 33
Farby : fialová, čierna, oranžová, hnedá, béžová
Silná stránka : chladnokrvnosť, disciplinovanosť, pedantnosť, praktickosť
Slabá stránka : nerozhodnosť, pasivita, skepsa
Kov : ortuť, mosadz, cín, zliatiny
Drahokamy : zafír, jantár, achát, smaragd, granát, jaspis
Povaha : melancholicko-flegmatická
Typ : úslužný človek, vedec, organizátor a metodik, kritik, egoista, puntičkár
Časti tela, ktoré ovláda : brušné partie, pupok, črevá, pankreas, pečeň, zažívací trakt, slepé črevo.
Choroby : poruchy príjmu a spracovania potravy / hnačky, zápcha /, nedostatok enzýmov, choroby, ktoré chronicky zasahujú vnútornosti.
Panna je pod dominujúcim vplyvom planéty Merkúr. To spôsobuje, že má veľmi blízko k prírode. Je to človek zrastený s pôdou. Túži po jednoduchom, skromnom, poetickom a tichom šťastí v ústraní. Tak ako sa mení príroda, mení sa aj jeho nálada. Ľudia, s ktorými sa stýka, ho preto môžu považovať za náladového a popudlivého. Často prichádza o náklonnosť a stráca sympatie blízkych priateľov kritikou, ktorá sa môže dotknúť ich citlivej struny. Mnohé spory a rozpory vznikajú neraz z jeho viny, pretože sa rád mieša do záležitostí druhých. Prísne posudzovanie ľudí, prehnaný sklon ku kritike a egoizmus mu môže veľmi uškodiť, pretože nikdy nehľadá chybu u seba, vždy len u druhých. On sám sa však cíti byť dotknutý a dobre myslené rady priateľov považuje za útok na svoju osobu. Spolunažívanie s inými ľuďmi je pre tento typ človeka dosť zložité.
V zamestnaní sa sústreďuje predovšetkým na pozemské veci, čím ľahko stráca prehľad a zmysel pre rozdiely medzi vecami a ľuďmi. Ľahko sa rozptyľuje detailmi. Má síce pevnú vôľu, ale ľahko sa dá prehovoriť. Proti týmto vlastnostiam stoja vysoké kvality. Dokazuje to dobročinný, úslužný a dôveryhodný charakter, ktorý nie každý hneď odhalí. Svoje tajomstvá si prísne stráži. Pre ľudí, ktorí sú mu blízki, robí v prípade potreby viac, ako môže zdôvodniť sám pred sebou.
Rozmýšľa aktívne, je bystrý a chápavý. Neprepadne ľahko zlosti, ale ak sa to stane, je veľmi ťažké uspokojiť ho. Vie byť veľmi úprimný a zhovorčivý a jeho slovám možno plne dôverovať. Sympatie a antipatie hrajú v jeho živote dôležitú úlohu.
Vďaka svojim schopnostiam to v živote dotiahne ďaleko. Boj o získanie zodpovedajúceho postavenia je častý a prudký.
Vládca znamenia Merkúr tlmí city. Typický muž-Panna sa nerád púšťa do hazardných hier alebo špekulácií. Plánuje, ráta, kalkuluje, vedie si záznamy o najrozmanitejších veciach.


Znamenie-blíženci

31. května 2010 v 15:05 Znamenia
Blíženci zvedavo zbierajú informácie, pričom ich s novinárskou neutralitou šíria ďalej. Dokážu s nimi zachádzať tak, že sa k nim postavia nezúčastnene. Výmena informácií je pre nich častokrát dôležitejšia ako ich obsah, čo môže viesť k povrchnosti. Veci sú obvykle brané málo vážne, pričom vlastná pozícia je ospravedlňovaná obratnými argumentami. Blíženci bývajú vždy trochu nad vecou a obvykle nie sú schopní skutočného zaujatia. Vedia pre seba mazane a dôvtipne využiť výhody, hlavne také, ktoré vyplývajú z ich Záujem o okolie a snaha nadväzovať stále nové kontakty. Väčšinou býva ochotný pohovoriť si za každej situácie, pretože len tak získa informácie, ktoré dokážu ukojiť jeho zvedavosť. Ľahko sa učí novým veciam, čo len dokazuje jeho mnohostrannosť. Podobá sa motýlikovi, ktorý zaletí všade, nikde sa však príliš dlho nezdrží.rozmanitých stykov. Blíženci 21. 5. - 21. 6.



Gemini

Živel : vzduch
Dynamika : premenlivá
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Merkúr

Psychologické analógie

Dvojakosť Blížencov je vyjadrená aj v názve tohoto znamenia. Na jednej strane dokážu byť veľmi ochotní a dobrosrdeční, ale v niektorých oblastiach môžu byť aj nadmieru tvrdí a impulzívni. Sú veľmi okúzľujúci, originálni, príjemní, bystrí, pohotoví, výreční a majú zmysel pre humor a taktnosť. Často im však chýba vytrvalosť a trpezlivosť. Neustále sú v pohybe a dokážu robiť veľa vecí naraz. Sú tiež náladoví a občas sa dopustia nerozumných činov. Veľmi rýchlo sa rozhodnú a prispôsobia novým situáciám, vedia byť však aj neukáznení a povrchní. Radi prifarbia svoje výpovede, čo nepovažujú za klamstvo, ale skôr za spestrenie s istou dávkou fantázie. Svoje city sa snažia ovládať. To im umožňuje ich materiálne založenie. Tvorivosť, intelektuálnosť, originálne vystupovanie a komunikačné schopnosti Blížencov sú veľmi výrazné a neprehliadnuteľné. Oči majú neustále v pohybe, čo naznačuje ich schopnosť okamžitého rozhľadu. Odmietajú všetky stereotypy a neustále potrebujú cítiť voľnosť a zmenu. V zamestnaní majú sklon ku karierizmu a často im chýba pochopenie určitej podstaty a hĺbky života. V kritických situáciách môžu občas reagovať aj hystericky. Blíženci často dýchajú rýchlo. Tak ako je vzduch neviazaný a je vlastníctvom všetkých, tak je aj ich životný štýl uvoľnený a pohyblivý, s patričnou dávkou energie orientovanej na získavanie a sprostredkovanie toho, čo je dôležité, zaujímavé a cenné.

Sefer Jecira označuje toto znamenie ako kráľa nad pohybom. Cieľom pohybu je unaviť sa a vyčerpať všetky možnosti, v tom je uspokojenie, ušľachtilosť, ale aj zničenie. Vieme, že pohyb ako energia nestačí ak nemáme pri pohybe dostatočný rozhľad, uvoľnenosť a nedokážeme sprostredkovať to, čo je dôležité, lebo pri motorickom pohybe sa iba unavíme. V tom sa odzrkadľuje princíp blížencov. Blíženec sa tak vyznačuje kvalitou nájsť najvhodnejšiu cestu v spleti možností.


Telesné analógie: pľúca, priedušky, paže a ruky, rebrá, nervový systém

Sú veľmi citliví na choroby dýchacích orgánov (astma, alergie), čo naznačuje nedostatok komunikácie. Na druhej strane zlomeniny paže a rúk súvisia s tým, že niečo nechcú pochopiť, uchopiť alebo dodržiavať. Nervozita a podráždenosť sú dôsledkom ich veľkého napätia, lebo chcú všetko stihnúť, strácajú však hlbší význam a vzniká iba chaos